מאחר והתקבלו פניות רבות המעידות על בלבול, ברצוני להבהיר שהשביתה מחר הינה של חברי ההסתדרות הכללית בלבד.