פעילויות הועד

מטרות וועד רופאי שיבא:
1. שמירה על זכויותיהם ומעמדם של הרופאים בכל הנושאים קשורים בעבודתם
2. לקשר בין רופאי המרכז הרפואי ובין ארגון רופאי המדינה וההסתדרות הרפואית ומוסדותיה – כגון הלשכה לאתיקה, המועצה המדעית
3. לשמש קול לרופאי בית החולים במגעים השונים עם ההנהלה ולעזור לרופאים להביע את עמדותיהם בפני הנהלת הארגון
4. לעזור בייצוג ובירור של רופאים מול משרד הבריאות, ומול הנהלת בית החולים
5. לשמש כלי לפתרון והתמודדות עם סכסוכים בין רופאים
6. לעזור בשמירה על כללי העבודה של מתמחים על פי ההסכמים הקיבוציים והנחיות המועצה המדעית
7. למנף את הכוח הצרכני של ציבור הרופאים להטבות שונות מול חברות מסחריות, בנקים וחברות ביטוח.

פעילות הוועד:
ועד הרופאים מקיים שורה של פעילויות שנועדו להשיג את המטרות שנמנו לעיל. בישיבות הוועד נידונים נושאים העולים על הפרק מהרופאים, ההנהלה, וארגוני הרופאים.

הוועד מלווה כל רופא שנזקק לייעוץ או ליווי בעת בירור משמעתי או אחר אם על ידי נציג הוועד או על ידי מינוי של עורך דין חיצוני

הוועד מקיים משא ומתן עם גורמים מסחריים שונים על מנת להשיג הטבות לרופאי בית החולים

הוועד מקיים קשר רציף עם כל גורמי ההנהלה על מנת לטפל בנושאים ספציפיים: שינויים ארגוניים, עזרה בקשר עם רופאים , בירורים מול ניהול סיכונים, והשתתפות בצוותים עם הנהלת המוסד.

פתרון בעיות ספציפיות של רופאים מול מנהלים, מול הנהלת הארגון, וסכסוכים בין רופאים

לדוגמא:
1. הוקמה ועדה להתמודדות עם אלימות בעקבות יוזמה של הוועד

2. אנו פועלים מול ההנהלה להקצאת חנייה לצוות

3. הוחל בביצוע סדנאות למתמחים ולצוותים מחלקתיים לשיפור יכולות תקשורת והתמודדות עם שחיקה

4. התקיימו דיונים עם ההנהלה לגבי שינויים ארגוניים במערך הגריאטרי, הפנימיות, הכירורגיה וההרדמה.

5. ישנה מעורבות של הוועד בסכסוכים בין רופאים ובין רופאים והנהלת המוסד עם הפנייה לגישור על מנת לסיים סכסוכים בצורה אופטימלית.

6. הושגו הטבות ייחודיות לרופאי בית החולים מבנקים כמו לאומי ודיסקונט, ובנושאי ביטוח מחברת הראל ומדנס

אנו מבקשים מכל רופא שמזומן לבדיקה או בירור בנושא רפואי או משמעתי לבדוק עם נציגי הוועד האם כדאי להיעזר בייעוץ משפטי או ארגוני בעת הבירור

שרותי הועד:

קליטת רופאים חדשים

כיסוי ביטוח אחריות מקצועית לרופאים חדשים ואישורים למבוטחים.

אישורי מס לדוחות שנתיים.

הלוואות מקרן "אסיף"- בנק הפועלים.

סבסוד מחלקות לטיולים, אירועים חברתיים וכו.

טיפול בתשלום חליפי לזכאים.

ארגון פגישות עם יועצי ביטוח, מס, תוכניות פנסיה ועוד.

כמו כן ניתן להשיג בועד יומני רופא וסמלי רופא לרכב.