חדשות כלליות

משפט ורפואה

מכרזים

חדשות DoctorsOnly

לרופאות ורופאי שיבא,

עדכון משולחנו של הוועד

לעמיתינו רופאות ורופאי שיבא,
הוועד הנוכחי ימשיך לממש את הבטחתו למעורבות בעשייה היום יומית של כל אחד מאתנו ולשמירה על זכויות כל הרופאים בשיבא.
אנו פועלים באופן רצוף ליישוב סכסוכים מול רופאים מול ההנהלות ובתיקון עיוותים ובשמירה על הזכויות המגיעות לנו בתוקף ההסכמים.

את מרבית המקרים הצלחנו לפתור לשביעות רצון הרופאים. במיעוט המקרים נחלנו כישלון אך איננו מרפים מהם.
סוגיית זכויותיהם של הרופאים המועסקים בקרן מטרידה אותנו. אנו עוסקים בכך הן במישור המקומי והן במישור הארצי. מול עיננו עומדת סוגיית חתימת הסכם מסגרת של רופאי התאגידים מול התאגידים במישור הארצי. טרם הצגת מועמדים לבקשות דיור בשיבא, ידון נציג הוועד עם "ר טקס מנובה דורית האמונה על נושא זה בהנהלה, ויוודא כי הנגישות לדיור תהא על בסיס ענייני וללא משוא פנים.
בקרוב יפתח באחר וועד הרופאים אזור פתוח לשאלות ותשובות בניהולו של ד"ר דני רוזין.
הוועד מחלק גם השנה מלגת תמיכה לרופאים היוצאים להשתלמות לחו"ל. בימים אלו יחולקו בארם מלגות דומות, ביניהן שתיים לזכרם של ד"ר פאוזנר רחל וד"ר דני סימון, שנפטרו בטרם עת, והיו סמל למצוינות ולנתינה מעבר למצופה. במסגרת מפעל דומה בהר"י, יחולקו מלגות דומות. אנו פונים לכל הרופאים היוצאים להשתלמות להציג את מועמדותם למלגות אלו.
הוועד פועל להשיג הטבות ייחודיות לרופאי שיבא פרטים יפורסמו בהמשך.
אנו פונים אליכם שוב לפנות אלינו בכל נושא בו אתם מרגישים נפגעים בתחום כל שהוא לחבר הוועד האמון על תחום הבקשה

בהזדמנות זו אנו פונים לציבור הרופאות והרופאים שאינו רשום ,להירשם בוועד על מנת לשמור על זכויותיכם.

זאב פלדמן וכל וועד רופאי שיבא

להלן חלוקת תפקידים ותחומי אחריות:

תפקידים:
ד"ר זאב פלדמן – יו"ר
ד"ר צור שמוליק -ממלא מקום
ד"ר לנצברג דניאל – גזבר
ד"ר קנולר נחשון – ועדת בקורת
ד"ר רוזין דני – ועדת ביקורת
ד"ר לביא מורן – ועדת רווחה
ד"ר צור שמוליק – ועדת רווחה
פרופ' משה הדני – חבר ועד

תחומי אחריות:
רופאי מדינה – ד"ר זאב פלדמן
רופאי קרן – ד"ר צור שמוליק,ד"ר גור רות, פרופ' דוליצקי מרדכי
רופאות – ד"ר מורן לביא, ד"ר גור רות
מתמחים – ד"ר אסף בראל ד"ר לנצברג דניאל
אתר הוועד – ד"ר רוזין דני.
אנא פנו דרך מייל הוועד בכל פניה שזו תתועד ותטופל
vaadrof@sheba.health.gov.il

מזכירות הוועד פועלת בשעות 8.00- 13.00 ובימים ראשון – חמישי
טלפונים : 3230 פקס :3297
בהזדמנות זו אנו פונים לציבור הרופאות והרופאים שאינו רשום ,להירשם בוועד על מנת לשמור על זכויותיכם.

בברכה,
וועד רופאי שיבא