חברי הועד

חלוקת תפקידים ותחומי אחריות של חברי ועד:

חברי ועד:

שמות חברי הועד:

ד"ר זאב פלדמן

ד"ר רוזין דן

פרופ' מרדכי דוליצקי

ד"ר גור רות

ד"ר גור אריה איתי

ד"ר קנולר נחשון

ד"ר מורן שלם-לביא

ד"ר מיכל אמיתי

ד"ר לנצברג דניאל

ד"ר בראל אסף
וועדת רווחה – ד"ר לביא מורן.
וועדת ביקורת – ד"ר קנולר נחשון, ד"ר דני רוזין.
אנא פנו בכל שאלה דרך מייל הוועד על מנת שזו תתועד ותטופל.

תחומי אחריות:
יו"ר ורופאי מדינה – ד"ר זאב פלדמן.
רופאי קרן – ד"ר גור רות, פרופ' דוליצקי מרדכי .
רופאות – ד"ר מורן לביא, ד"ר גור רות.
מתמחים – ד"ר אסף בראל, ד"ר לנצברג דניאל.
אתר הוועד – ד"ר רוזין דני.
וועדת רווחה – ד"ר לביא מורן.
וועדת ביקורת – ד"ר קנולר נחשון, ד"ר דני רוזין.

משרד הועד
משרד הועד ממוקם במגדל האשפוז קומה 2-
טלפון: 3230,פקס:3297
כתובת אימייל: vaadrof@sheba.health.gov.il
שעות עבודה: מיום א' עד יום ה' בשעות 8.30-13.00
מזכירת הועד: לימור דדבין